Aktualności

Data aktualizacji 05.12.2018

Szanowni Państwo, Drodzy Uczestnicy, Wspaniali Trenerzy,

Mamy przyjemność poinformować, że z sukcesem zakończyliśmy realizację Projektu „Uwierz w siebie!” z dniem 30.11.2018r. Gratulujemy wszystkim Uczestnikom wytrwałości w realizacji założonych celów oraz życzymy dalszych sukcesów zawodowych. Mamy nadzieję, że wykorzystacie Państwo umiejętności, które nabyliście w trakcie poszczególnych zajęć, a rynek pracy będzie stał przed Wami otworem. Trenerom dziękujemy za współpracę i zaangażowanie. Mamy nadzieję, że spotkamy się przy okazji realizowania kolejnych Projektów. Z czego cieszymy się najbardziej? Z tego, że aż 28 osób podjęło zatrudnienie po zakończeniu udziału w Projekcie. Jesteśmy dumni i życzymy sobie takich efektów w przyszłości.

Jeszcze raz dziękuję serdecznie za współpracę,
Koordynator Projektu
Aleksandra Kruk-Sprawka

 

Data aktualizacji 09.10.2018

Nasi Uczestnicy powoli kończą swoje staże zawodowe.  Mamy nadzieję, że przygoda z projektem „Uwierz w siebie!” przyniosła im mnóstwo nowych doświadczeń zawodowych oraz zmotywowała ich do dalszego rozwoju. Życzymy powodzenia oraz wielu sukcesów.

 

Data aktualizacji 13.09.2018

10 września 2018r. uczestniczyliśmy w Konferencji pt. "Fundusze Europejskie w województwie lubelskim podsumowanie i spojrzenie w przyszłość" organizowanej w lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie.

W gronie cenionych ekspertów poznawaliśmy pierwsze szczegóły polityki spójności po 2020 roku, wspólnie zastanawialiśmy się, czy współpraca samorządów w wykorzystaniu środków unijnych ma sens, a Beneficjenci realizujący Programy z Działania 11.1 dzielili się doświadczeniami jak fundusze europejskie realnie zmieniają życie wykluczonych mieszkańców Lubelszczyzny.

Więcej informacji na stronie http://info.rpo.lubelskie.pl/konferencja-2018/?_ga=2.254387085.404160472.1536734744-79971724.1531723329

 

Data aktualizacji 20.08.2018

Aktualnie trwają staże zawodowe Uczestników z grupy 4 i 5. Wszystkim Uczestnikom, którzy zakończyli udział w stażach zawodowych przypominamy o wysyłaniu Sprawozdań z odbytego stażu niezwłocznie po jego ukończeniu.

 

Data aktualizacji 01.08.2018

Wszystkim Uczestnikom, którzy odbywają staż zawodowy przypominamy o wysyłaniu list obecności za poprzedni miesiąc (lipiec 2018). Są one podstawą do wypłat stypendiów stażowych. Przypominamy, że listy obecności powinny być podpisane zarówno przez Uczestników, jak i Pracodawcę. Prosimy zwracać również uwagę na wszystkie zapisy widniejące pod listą obecności, które dotyczą zmian po wejściu nowych przepisów (z dnia 25.05.2018 tzw."RODO").

Dziękujemy!

 

Data aktualizacji 10.07.2018

Koleni Uczestnicy rozpoczynają staż zawodowy. Powoli dobiega końca realizacja Projektu w ramach zadań 1-4. Zamknęliśmy rekrutację i teraz skupiamy się doświadczeniu zawodowym Naszych Uczestników.
Wszystkim stażystom przypominamy, że Trener Aktywności jest do ich dyspozycji. W sytuacjach trudnych prosimy od razu dzwonić, wysyłać maile lub umawiać się na spotkania w celu rozwiązania wszelkich problemów. Psycholog jest w stałym kontakcie z Uczestnikami, wspiera i motywuje do działania, a także monitoruje przebieg stażu zawodowego.

Życzymy powodzenia !

 

Data aktualizacji 12.06.2018

Ostatnia grupa rozpoczyna dzisiaj szkolenie zawodowe. Po przejściu pełnej ścieżki wsparcia na pierwszym etapie Projektu mogą teraz zacząć zdobywać teoretyczną i praktyczną wiedzę z zakresu "Kucharz". Przez 12 dni będą poznawać tajniki wiedzy gastronomicznej, a na koniec szkolenia podejdą do egzaminu czeladniczego.

Wszystkim uczestnikom życzymy miłych wrażeń i owocnej nauki!

 

Data aktualizacji 30.05.2018

Rozpoczęliśmy szkolenie zawodowe dla gr.4 z zakresu "Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie". 12 Uczestników będzie kształciło się pod okiem fachowca, który przekaże im tajniki efektywnej pracy Montera. Uczestnicy szkolą się zarówno w kwestiach teoretycznych, jak i praktycznych. Realizacja projektu opiera się na równości szans i nie dyskryminowaniu nikogo ze względu na pochodzenie, rasę, wykształcenie czy płeć, w związku z tym w grupie znajdują się również Kobiety.
Życzymy owocnej pracy i powodzenia na egzaminie końcowym!

 

Data aktualizacji 10.05.2018

Nasi kolejni Uczestnicy rozpoczynają staże zawodowe. Będą nabywać doświadczenia pod okiem Opiekunów stażu. Wszyscy są zwarci i gotowi do pracy. Pozostają w stałym kontakcie z Trenerem Aktywności, który służy im radą i wsparciem w chwilach kryzysowych lub w momentach przeciążenia.

Serdecznie gratulujemy podjęcia kolejnej aktywności i życzymy powodzenia!

 

Data aktualizacji 17.04.2018

Zakończyliśmy szkolenie dla 3 grupy z zakresu "Kucharz". 12 Uczestników szkoliło się w Hrubieszowie pod okiem doświadczonego Trenera. Wszyscy Uczestnicy podeszli do Egzaminu Czeladniczego i sprawdzili zdobyte umiejętności. Podczas zajęć Uczestnicy próbowali swoich sił w przygotowywaniu różnych potraw począwszy od przekąsek na głównych daniach skończywszy. Wszyscy Uczestnicy przygotowują się teraz do podjęcia stażu zawodowego.

Serdecznie gratulujemy udziału w szkoleniu!

 

Data aktualizacji 30.03.2018

Szanowni Państwo,


W imieniu wszystkich pracowników Firmy Consultor sp. z o.o. przesyłamy najserdeczniejsze życzenia Wielkanocne.
Niech ten czas będzie okazją do refleksji, odpoczynku i czasu dla Bliskich.

Wesołego „Alleluja”!

 

Data aktualizacji 22.03.2018

W dniu 21.03.2018r. Pracownicy naszego Biura gościli na XIV Targach Pracy i Edukacji, które odbyły się Hali Sportowej Zespołu Szkół Technicznych w Puławach. Pani Paulina Mól, Agata Kozak i Aleksandra Kruk udzielały wszelkich informacji na temat możliwości wzięcia udziału w Projektach Współfinansowanych z Funduszy Europejskich, szczególnie w Działaniach skierowanych do osób niepełnosprawnych, po 30 roku życia, odchodzących z rolnictwa, bezrobotnych zarejestrowanych zawodowo lub biernych zawodowo.


 
Bardzo dziękujemy wszystkim zainteresowanym naszą ofertą. Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu w siedzibie Biura, telefonicznie lub mailowo.
 
Zapraszamy do obejrzenia relacji z wydarzenia: http://www.dziennikwschodni.pl/pulawy/gdzie-jest-praca-w-pulawach-dziesiatki-stoisk-i-setki-zwiedzajacych-na-targach,n,1000215484.html

 

Data aktualizacji 09.03.2018

12.03.2018r. rozpoczynamy szkolenie II grupy projektu „Uwierz w siebie!” „Sprzedawca z obsługą komputera i kasy fiskalnej” realizowanego ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkolenie obejmie 96 h dydaktycznych i potrwa do 28.03.2018 r. i będzie realizowane w Chełmie przy ulicy Armii Krajowej 11 A w godzinach od 09:00 – 15:30.

 

Data aktualizacji 02.02.2018

05.02.2018r. rusza szkolenie „Pracownik obsługi biurowej”  dla gr. I projektu „Uwierz w siebie!” realizowanego ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkolenie obejmie 96 h dydaktycznych i potrwa do 22.02.2018r. Zajęcia odbywać się będą w Chełmie przy ulicy Armii Krajowej 11 A w godzinach od 09:00 – 15:30.

 

Data aktualizacji 19.01.2018

Rozpoczynamy spotkania w ramach Indywidualnego Pośrednictwa Pracy dla Uczestników gr. 1
W dniu 19.01.2018r. w Chełmie, przy ul. Armii Krajowej 11a rozpocznie się cykl spotkań indywidualnych z Uczestnikami Projektu w ramach wsparcia „Pośrednictwo Pracy”. Przewidziano trzy spotkania dwugodzinne dla każdego Uczestnika. Pierwsze spotkanie zostanie zorganizowane przed rozpoczęciem szkolenia zawodowego.
Podczas zajęć Uczestnicy będą przygotowywali dokumenty rekrutacyjne (CV i list motywacyjny) w celu jak najefektywniejszego poszukiwania idealnego miejsca stażowego oraz pracy. Spotkania będą miały na celu podwyższenie motywacji UP do samodzielnego poszukiwania pracy, do zweryfikowania wiedzy o sobie, swoich mocnych i słabych stronach, które mogą pomóc lub przeszkodzić w poszukiwaniu pracy.
Spotkania poprowadzi pośrednik pracy, Pani Katarzyna Gałan.

 

Data aktualizacji 09.01.2018

Rozpoczynamy spotkania w ramach wsparcia Trenera Aktywności dla Uczestników gr. 1
Podczas spotkań Trener Aktywności będzie pracował nad wieloma obszarami aktywności życia Uczestników, m.in. nad kompetencjami miękkimi, edukacją, rodziną, czasem wolnym, pracą itp.:
Zadania, które będzie wykonywał we współpracy z Uczestnikiem:
a) rozpoznanie jego potencjału, sytuacji społeczno-zawodowej, potrzeb, aspiracji
b) motywowanie, analizowanie i wspieranie działań UP podejmowanych w ramach IPD
d) monitorowanie adaptacji UP w miejscu pracy i pomoc w rozwiązywaniu ewentualnych problemów zdrowotnych, społecznych, motywacyjnych, np. przed przerwaniem stażu. Będzie dopingował UP do zakończenia udziału w P i zdobyciu zatrudnienia
e) poprawa zdrowia- będzie mówił swoim podopiecznym o zdrowym trybie życia, zdrowym odżywianiu, walce z nałogami, walce ze stresem itp.
Wsparcie psychologiczne jest niezbędne do pełnej reintegracji społecznej Naszych Podopiecznych. Życzymy wszystkim owocnej pracy i niech spotkania będą dobrą okazją do zmiany swojego życia!

 

Data aktualizacji 08.01.2018

Rozstrzygnięcie postępowania na wybór wykonawców na przeprowadzenie szkoleń zawodowych i egzaminów
Informujemy, iż postępowanie z dn. 20.12.2017 r. na przeprowadzenie szkoleń zawodowych w ramach projektu pn.: „Uwierz w siebie!" zostało rozstrzygnięte. Wybrany został następujący Wykonawca: Terra – Niepubliczne Centrum Kształcenia w Chełmie , z siedzibą Ul. Jagiellońska 29, 22-100 Chełm.

 

Data aktualizacji 21.12.2017

Boże Narodzenie
Firma Consultor sp. z o.o. życzy wszystkim Uczestnikom i Trenerom rodzinnych i magicznych Świąt Bożego Narodzenia oraz samych sukcesów i pomyślności w nadchodzącym 2018 Roku!

 

Data aktualizacji 20.12.2017

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie usługi obejmującej zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń zawodowych.

Więcej informacji dostępnych na stronie: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1076698

 

Data aktualizacji 18.12.2017

Zmiana tematyki szkoleń
Informujemy, że w związku z małym zainteresowaniem szkoleniem „Magazynier z obsługą wózka widłowego” Instytucja Pośrednicząca wyraziła zgodę na zmianę tematyki szkoleń.

Aktualne szkolenia do wyboru (zgodnie z IPD):
1. Pracownik obsługi biurowej/ Specjalista do spraw projektów unijnych/ Sprzedawca z obsługą komputera i kasy fiskalnej, 24 osoby x 96h
2. Kucharz/ Wizażystka-stylistka, 12osób x 96h
3. Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie/ Cukiernik, 24 osoby x 96h.

Zaktualizowane wersje dokumentów rekrutacyjnych dostępne w zakładce REKRUTACJA.

Serdecznie zapraszamy!

 

Data aktualizacji 01.12.2017

Rozpoczynamy spotkania w ramach Diagnozy Potrzeb z opracowywaniem Indywidualnych Planów Działania dla Uczestników gr. 1
Spotkania mają na celu pomoc Uczestnikom Projektu w uzyskaniu informacji o zawodach, rynku pracy, możliwościach szkolenia i kształcenia, porady ułatwiające wybór zawodu, zmianę kwalifikacji, podjęcia zatrudnienia. Ma zostać sporządzony bilans predyspozycji, umiejętności i kompetencji zawodowych, diagnoza indywidualnych potrzeb aktywizacyjnych, itp. – IPD, kopię którego otrzyma każdy Uczestnik Projektu.
Diagnozę potrzeb poprowadzi doradca zawodowy – Pani Eliza Patra.
Spotkania będą odbywały się w Chełmie, przy ul. Armii Krajowej 11a.

Życzymy wszystkim Uczestnikom owocnej pracy!

 

Data aktualizacji 09.11.2017

Pragniemy poinformować, iż w zakładce REKRUTACJA znajdziecie Państwo dokumenty rekrutacyjne. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00 do Biura Projektu (ul. Droga Męczenników Majdanka 74, 20-325 Lublin). Wypełnione dokumenty można wysłać również pocztą tradycyjną do siedziby biura lub drogą mailową na adres: info@consultor.pl

Zapraszamy!

 

Data aktualizacji 02.11.2017

ROZPOCZYNAMY REKTUTACJĘ DO PROJEKTU

Z przyjemnością informujemy, iż rozpoczęliśmy rekrutację do projektu „Uwierz w siebie!”. Do udziału zapraszamy niepracujące osoby niepełnosprawne z województwa lubelskiego. Dokumenty zgłoszeniowe będą dostępne już wkrótce w zakładce REKRUTACJA.
Wstępnie można zgłaszać chęć udziału w projekcie telefonicznie (tel. 509 613 097) lub mailowo (a.kruk@consultor.pl).
Zachęcamy do kontaktu!

 

Data aktualizacji 01.11.2017

Szanowni Państwo,

miło nam poinformować o rozpoczęciu realizacji projektu "Uwierz w siebie!" realizowanego przez firmę Consultor Sp. z o.o. W ramach projektu oferujemy bezpłatne szkolenia m.in.:

a) Pracownik obsługi biurowej/ Specjalista ds. projektów unijnych/ Sprzedawca z obsługą komputera i kasy fiskalnej  (do wyboru zgodnie z IPD) 96h
b) Kucharz/Wizażystka-stylistka (do wyboru zgodnie z IPD) 96h
c) Magazynier z obsługą wózka widłowego 96h

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny lub osobisty w Biurze projektu przy ul. Droga Męczenników Majdanka 74 w Lublinie.

Script logo